+45 23 28 54 30

Naturkræfterne

Naturens kræfter er KRAFTs DNA og rummer uendelige oplevelsesmuligheder. Alt afhængig af den historie, vi ønsker at fortælle, kan mødet med naturens kraft være præget af dynamik, aktion, sanselighed og æstetik, men fascinationen af naturen er hele tiden til stede. Naturkræfternes tilstedeværelse og indvirkning på det lokale er udgangspunktet for fortællingen om naturen, men trådene trækkes fra det lokale til det globale for at skabe en større forståelse for, hvordan naturkræfterne og klimaforandringerne påvirker hele vores klode. Vi sætter med andre ord lup på naturkraften i den form, den fremtræder i Vestjylland, men breder fortællingen ud over Danmarks grænser.

Den græske filosof Empedokles var den første tænker, som formulerede tesen om, at universet består af fire grundelementer: solen, vinden, vandet og jorden. KRAFT er inspireret af de fire elementer med det lokale perspektiv som løftestang i de enkelte installationer, men overordnet tager KRAFT konceptuelt afsæt i naturkræfterne som helhed. Vi ønsker at demonstrere, hvordan elementerne gensidigt påvirker, griber ind i og lever af hinanden.

Naturkræfterne er kernen i en række unikke oplevelsesinstallationer, der iscenesætter KRAFT-universet med det formål at invitere til en refleksion omkring naturens kræfter.