+45 23 28 54 30

Bæredygtighed

I Naturkraft er der ingen løftede pegefingre - kun løftet om at få en sjov dag; at få bevæget sig; at få brugt alle sanser; at deltage i et fællesskab og at opnå en større bevidsthed om og forståelse for naturens kræfter. Naturkrafts DNA er naturens kræfter, energi og styrker ved disse, og vi ønsker at anvende naturkræfterne som lokomotiv for oplevelser, som fascinerer, som inspirerer til refleksion og motiverer til handling i forhold til vores tilgang til bæredygtighed. Naturen ligger os på sinde, så det er langt fra kun for sjov.

 

Vi nærer ingen naive illusioner om at kunne ændre klodens globale klimatilstand, men vi har en ambition om at sætte mennesket i centrum og vise, at den enkelte kan gøre en forskel. Ganske små adfærdsændringer kan have stor effekt, men klimaproblematikken er ganske enkelt for kompleks og for overvældende til, at vi som enkeltpersoner føler, at vi kan handle. I Naturkraft kommer den enkelte besøgende i øjenhøjde med bæredygtighed, fordi formidlingstilgangen gør oplevelsen personlig, og man kan relatere til sin egen hverdag. Vi gør klimaproblematikken nærværende og tager luften ud af ballonen....

 

Bæredygtighed er også et væsentligt element i flere af Ringkøbing-Skjern Kommunes tiltag. Energi2020 er RKSKs ambitiøse plan om at blive selvforsynende med vedvarende energi i år 2020. Naturkraft følger denne strategi, og bæredygtighed i forhold til driften af Naturkraft er en hjørnesten i planlægningen af videns- og oplevelsescenteret. Ringkøbing K-projektet er ligeledes et innovativt og nyskabende tiltag i RKSK forankret i et partnerskab mellem RKSK og Realdania Byg om etableringen af en bæredygtig bydel i Ringkøbing.

 

Naturkraft ønsker at bidrage til Ringkøbing-Skjern Kommunes visioner inden for energi, miljø og bæredygtighed.