+45 23 28 54 30

Mennesket & naturen

32.000 år gamle hulemalerier i Frankrig dokumenterer, at mennesket altid har forholdt sig til naturen. Forholdet var ambivalent. Naturen blev anset for at være en ressource, men også som en ødelæggende kraft, der skulle tæmmes. Fortidens ambivalente forhold til naturen eksisterer den dag i dag, men vi er blevet mere bevidste om, at naturen ikke er upåvirket af menneskets voksende udnyttelse af ressourcerne. I disse år oplever vi, at kendte energikilder er ved at være udtømte, og nye forsyningsmuligheder må findes. Vi mærker også klimaforandringerne, som er udtryk for en menneskeskabt ubalance i naturen.

 

Hvordan genskaber vi balancen? Er det overhovedet muligt? Hvad kan den enkelte gøre for at sikre vores fælles fremtid, som er afhængig af naturens ressourcer? Bæredygtighedstanken som løsning på klimaproblemerne rummer uanede muligheder, som beriger vores liv og gør vores hverdag nemmere. Med afsæt i sjove og lærerige oplevelser baseret på naturkræfterne bryder NaturKraft med dommedagsfremstillingen af klimaproblematikken og giver sit bud på, hvordan balancen mellem mennesket og naturen kan genoprettes og vores fantastiske planet bevares.