+45 23 28 54 30

Værdigrundlag

Målsætningen om at bidrage til øget bevidsthed om bæredygtighed og motivere til generelle adfærdsændringer hos den enkelte stiller store krav til oplevelsesuniverset. Derfor har vi i Naturkraft formuleret fem grundlæggende værdier: Værdierne er udtryk for den måde, vi ønsker at designe oplevelser og formidle viden og definerer den ramme, som Naturkraft skabes i. I praksis betyder det, at enhver oplevelse, enhver formidling, ethvert læringselement i Naturkraft tager afsæt i værdigrundlaget, og derved sikres en helhedsorienteret oplevelse for den besøgende. Værdierne hænger i høj grad også sammen med vores målgruppeperspektiv, hvis ambition er at sikre, at der er oplevelser for alle ud fra en motivationsbaseret tilgang. Intet i Naturkraft er tilfældigt, men nøje planlagt i overensstemmelse med en strategi baseret på de fem værdier.