+45 23 28 54 30

Vision

Med afsæt i de stedbundne ressourcer i Vestjylland har Naturkraft som formål at skabe et vidensbaseret oplevelsesunivers med såvel lokal som global gennemslagskraft.

 

Gennem oplevelser, leg, sanselige indtryk og fysiske udfordringer ønsker Naturkraft at skabe et dybere indblik i naturens kræfter og potentiale for derved at inspirere og motivere til en fælles, bæredygtig fremtid med den lokale forankring som drivkraft og forbillede.