+45 23 28 54 30

Samarbejdspartnere

Naturkraft bygger på sammenhængskraft.

 

Naturkraft har fra begyndelsen været tænkt som et stort og mangesidet samarbejdsprojekt, hvor udviklingsarbejdet bygger på inddragelse af rigtig mange ressourcer, fagligheder og forskelligartede udgangspunkter. Naturkraft ønsker grundlæggende et tværfagligt udgangspunkt.

 

På det formelle plan har projektet konkrete aftaler med bl.a. Region Midtjylland, Ringkøbing-Skjern Kommune, Aarhus Universitet samt Designskolen i Kolding. Projektet er desuden understøttet af erhvervsmæssige interesser i form af Vestas, RAH A/S, turistorganisationen Hvide Sande, Scalgo m.fl.

 

Den tværfaglige tilgang inviterer til en række helt konkrete samarbejder med specifikke studier/studiemiljøer og tilhørende forskere. Her kan bl.a. nævnes Arkitektskolen i Aarhus, hvor studerende har sat deres tydelige aftryk på projektet; AU Herning, hvor en række ingeniørstuderende i sommeren 2012 deltog i projektet VindKRAFT samt Datavisualiseringsprojektet fra foråret 2013 med en række studerende fra Designskolen i Kolding, som fik til opgave at anvende deres kompetencer til formidling af komplekst datamateriale på nye og kreative måder. Mere end 200 studerende har allerede deltaget aktivt i det konkrete udviklingsarbejde. Nye projekter er i støbeskeen. Der er med andre ord skabt en proces, hvor videns- og læringsmiljøerne spiller positivt med og bidrager til projektet.

 

På det regionale plan er Naturkraft en del af klyngesamarbejdet for oplevelsesinstitutioner i Rethink Aarhus2017 - Aarhus som europæisk kulturhovedstad i 2017. Aarhus er også basen for et nyt utraditionelt projekt, som hedder "DYRK Dit Bibliotek." DYRK handler om at få unge til at bruge bibliotekerne på en anden måde under temaet bæredygtighed. Hvad tænker de unge om bæredygtighed? Det skal projektet være med til at gøre os klogere på, så derfor er Naturkraft en del af dette projekt, for unge i Ringkøbing-Skjern har helt klart en holdning til dette tema.

 

Naturkraft samarbejder lokalt, regionalt som nationalt, og projektets Knowledge Board udtrykker på smukkeste vis projektets tilgang til samarbejde og tværfaglighed ved aktuelt at være sammensat af en række personer, som hver for sig repræsenterer deres faglighed på højeste internationale niveau inden for - læring, positiv psykologi, pædagogik, æstetik og bæredygtighed.