+45 23 28 54 30

Historien bag NaturKraft

Laksen, bølgen og det grønne græs er de centrale elementer i Ringkøbing-Skjern Kommunes våbenskjold. Og ikke uden grund. I Vestjylland har befolkningen gennem generationer levet af naturens ressourcer. De hvide, langstrakte strande, Vesterhavets kraftfulde bølger, hyggelige småbyer, det rige fugleliv og den surfervenlige fjord er både et glimt af et tidligere Danmark og en turistdestination af i dag. Området tiltrækker årligt en million turister, der lokkes af den smukke natur.

Få steder i Danmark har naturens kræfter haft så stor indflydelse på livsbetingelserne som i Vestjylland. Fiskeriet, som var områdets primære erhverv i århundreder, var en ubarmhjertig levevej. Adskillige fiskere er omkommet under havets rasen. I dag er der få fiskekuttere tilbage, men naturen er stadig en vigtig del af livsgrundlaget i det vestjyske. Grøn teknologi vinder frem, og naturens kræfter bliver udnyttet på bedste vis.

Et lokalt ønske om dels at kunne tiltrække flere turister samt sikre øget vækst i området førte i 2010 til dannelsen af Komitéen for Etableringen af NaturKraft med henblik på at udvikle en oplevelsesattraktion, som kan bidrage til udviklingen i området.

I 2010 besluttede Vækstforum under Region Midtjylland at støtte den videre udvikling af NaturKraft som et kommende internationalt oplevelsesfyrtårn med en bevilling på kr. 10 mio. Rammen for bevillingen er en resultatkontrakt, hvor der halvårligt afrapporteres på projektet og dets udvikling på baggrund af en række definerede resultatmål. I februar 2012 blev prækonceptet for NaturKraft godkendt af bestyrelsen.

I sommeren 2012 påbegyndtes konkretiseringen af projektets oplevelsesmæssige indhold i tæt samarbejde med bl.a. formidlere, arkitekter, grafikere. designere og mere end 200 studerende fra Designskolen Kolding, Aarhus Universitet og Arkitektskolen i Århus. Det førte til færdiggørelsen af det endelige koncept i foråret 2013, og hermed er næste etape af projektet indledt nemlig finansieringen af NaturKraft. Ringkøbing-Skjern Kommune har besluttet at bevilge kr. 80 mio. til oplevelsesattraktionen, og denne bevilling danner grundlag for fundraisingen, som forventes afsluttet ved udgangen af 2013.

På vores Facebookprofil Naturkraft.dk er der løftet en flig af konceptet, og hjemmesiden afspejler nogle af tankerne bag, men det er vigtigt at understrege, at konceptet, og især det arkitektoniske greb, er vores vision for NaturKraft. Når finansieringen er på plads, kan udtrykket ændre sig. Derfor er det primære formål med hjemmesiden således at holde interesserede orienteret om udviklingen i projektet.