+45 23 28 54 30

Installationer

Naturkraft rummer både indendørs og udendørs installationer, som spænder bredt fra store kraftfulde og action-prægede oplevelser over sanselige og æstetisk overvældende oplevelser til de mere videnstunge installationer, der formidler komplekse fænomener og problemstillinger på en fascinerende måde. Gennem installationerne bliver børn og unge bevidste om bl.a. klimaændringer, bæredygtighed og naturkræfterne. Fælles for alle installationer er ambitionen om at skabe fascination for naturens enorme kræfter og det energipotentiale, den rummer. Med fascinationen følger refleksionen og nysgerrigheden efter at få mere viden, og den viden findes enten i selve oplevelsen eller i de mange følgeinstallationer i Naturkraft.

 

Måske lyder det langhåret, men det er det ikke, for det skal først og fremmest være sjovt - så sjovt, at man ikke kan vente med at besøge Naturkraft igen. Oplevelsen er i centrum.

 

Mulighederne for at udfolde naturens kræfter i Naturkraft er mange. I næste etape af projektet etableres samarbejde med en række relevante fagpersoner og formidlere med henblik på at kvalificere den indholdsmæssige del af installationerne yderligere.