+45 23 28 54 30

Læring & motivation

Det er efter vores overbevisning stærkt overdrevet, når unges interesse for naturfag bliver erklæret død og borte. Interessen lever i bedste velgående; den skal bare stimuleres. Naturkraft skaber både de fysiske og mentale rammer, som er nødvendige for at stimulere, understøtte og udfordre børnene, når de bevæger sig rundt i Naturkraft, og derved bliver Naturkraft som helhed en læringsmæssig ressource.

 

Vores adfærd og tænkning tager form efter de omgivelser, vi befinder os i. Arkitekturen og indretningen af rum kan motivere til fordybelse, fysisk aktivitet, samarbejde, eksperimenter mv. Derfor er de fysiske rammer motiverende for læring. Når man bevæger sig rundt i Naturkraft, skal man hele tiden føle sig inspireret og motiveret til at gå på opdagelse i installationerne. Denne nysgerrighed er drivkraften bag vores oplevelsesfilosofi, for når børn bliver nysgerrige, så ønsker de at lære mere.

 

Virkemidlerne til at fremme nysgerrigheden er fascinationen, som hos børnene, alt efter alderstrin, vækkes i installationerne. Læring for mindre børn sker typisk gennem leg, oplevelse, handling og forståelse, mens læring for større børn fordrer en mere projektorienteret tilgang, hvor børnene gennem fordybelse og engagement tager livtag med et bestemt tema. Det tages der højde for i Naturkraft, når oplevelsesuniverset tilrettelægges og designes, lige så vel som, at vi tager højde for børnenes forskellige læringsstile. Gennem optimale fysiske rammer og ved at anvende forskellige formidlingsformer som fx leg, historiefortælling, hands-on aktiviteter og ved at introducere et spilunivers, de kan relatere til, kan vi stimulere børnenes fantasi, og det skaber motivation.