+45 23 28 54 30

Oplevelsesfilosofi

Naturkraft er oplevelser for alle uanset alder og fysisk formåen. Attraktionerne er ikke enkeltvist, men samlet set designet med henblik på at rumme oplevelser for alle alt efter temperament. Det afhænger af den enkeltes ønske, hvorvidt det er legen, læringen, aktiviteten eller sanseligheden, der er i centrum – måske kommer kun et enkelt aspekt i spil, måske alle. Fælles for alle oplevelser er, at attraktionerne skaber fascination, refleksion og muligheden for at handle. Vores mål er, at oplevelseskraften inspirerer og motiverer til bæredygtige handlinger fremadrettet.

 

Den narrative ramme, storytellingen, i NaturKraft har naturkræfterne i et lokalt perspektiv som grundelementer og sætter menneskets forhold til naturen i relief. Igennem installationerne oplever man som besøgende, hvordan naturkræfterne fungerer og påvirker vores verden, og hvordan vi mennesker påvirker naturen. Det handler om at vise styrkerne og energipotentialet i naturkræfterne, men samtidig også om at understrege, at nye løsninger og ny adfærd skal implementeres for at bevare, men også udvikle, balancen mellem naturen og mennesket.

 

Vi går frem efter devisen show don’t tell, idet vi tror på, at formidling skal involvere den besøgende aktivt. Involveringsgraden afhænger af de emotioner, der skabes i mødet med den enkelte installation eller elementer i Naturkraft-universet. Jo større fascination, jo større refleksion. Her spiller læringsstilene en væsentlig rolle, for hvis installationen skal formå at fascinere den enkelte besøgende, skal der tages højde for forskellige formidlingsmekanismer. I praksis betyder det, at en attraktion skal kunne formidle og involvere den besøgende på flere måder. Eksempelvis lærer nogle børn bedst ved at arbejde fysisk med tingene, mens andre foretrækker at læse sig frem til mere viden. Derfor bygger oplevelsesfilosofien på et vidensbaseret grundlag, som er fundamentet for at nå i mål.