Tak

Vi skylder de mange fonde, virksomheder og organisationer tak for de bidrag, der har gjort det muligt at skabe Naturkraft. Tak for hjælpen og tilliden!

A.P. Møller Fonden er blandt de største i Danmark og favner et meget bredt felt af almennyttige områder, både meget omkostningstunge projekter og gode ideer, der kræver mindre støtte. De årlige uddelinger varierer over tid. Samlet er der fra 2013 til 2018 bevilget støtte for 6,23 mia. kr. til forskellige projekter.

Ringkøbing-Skjern er med 1.489 kvadratkilometer Danmarks arealmæssigt største kommune og har godt 56.500 indbyggere. Her holder det brusende hav, den levende fjord, de snoede åer og de vidtstrakte naturområder åbent hus hver dag. Vi er og bliver rige på natur. Derfor har kommunens 29 byrådsmedlemmer også enstemmigt vedtaget kommunens vision ”Naturens Rige”. Naturen er nemlig kilden til vores gode liv og til at skabe bæredygtig udvikling i området.

Ringkøbing-Skjern er med 1.489 kvadratkilometer Danmarks arealmæssigt største kommune og har godt 56.500 indbyggere. Her holder det brusende hav, den levende fjord, de snoede åer og de vidtstrakte naturområder åbent hus hver dag. Vi er og bliver rige på natur. Derfor har kommunens 29 byrådsmedlemmer også enstemmigt vedtaget kommunens vision ”Naturens Rige”. Naturen er nemlig kilden til vores gode liv og til at skabe bæredygtig udvikling i området.

Realdania er en filantropisk forening med 165.000 medlemmer, der med udgangspunkt i det byggede miljø fokuserer på at løse samfundets udfordringer i samarbejde med ildsjæle og lokale og nationale partnere. Realdania har siden sin start i 2000 uddelt 18,7 mia. kr. til 3.600 projekter.

Augustinus Fonden er en erhvervsdrivende fond stiftet i 1942. Fondens uddelinger koncentrerer sig om tre spor: Kunst & Kultur, Viden & Uddannelse og Sociale Indsatser. Fonden yder årligt støtte til almennyttige formål med et trecifret millionbeløb – heraf går langt størstedelen af midlerne til Kunst & Kultur.

Augustinus Fonden er en erhvervsdrivende fond stiftet i 1942. Fondens uddelinger koncentrerer sig om tre spor: Kunst & Kultur, Viden & Uddannelse og Sociale Indsatser. Fonden yder årligt støtte til almennyttige formål med et trecifret millionbeløb – heraf går langt størstedelen af midlerne til Kunst & Kultur.

Vestas er energibranchens globale partner, når det gælder bæredygtige energiløsninger. Vestas designer, fremstiller, installerer og servicerer vindmøller i hele verden. Sammen med kunderne sørger Vestas’ mere end 24.500 medarbejdere for skabe energiløsninger, der sætter strøm til en grøn fremtid.

VILLUM FONDEN er en almennyttig fond oprettet i 1971 af stifteren af VELUX koncernen, Villum Kann Rasmussen, hovedaktionær i VKR Holding, der omfatter virksomheder som VELUX, Dovista, Arcon-Sunmark med flere. Fonden støtter primært teknisk og naturvidenskabelig forskning, sekundært miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. Fonden uddelte i 2019 i alt 1.083 mio. kr.

VILLUM FONDEN er en almennyttig fond oprettet i 1971 af stifteren af VELUX koncernen, Villum Kann Rasmussen, hovedaktionær i VKR Holding, der omfatter virksomheder som VELUX, Dovista, Arcon-Sunmark med flere. Fonden støtter primært teknisk og naturvidenskabelig forskning, sekundært miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. Fonden uddelte i 2019 i alt 1.083 mio. kr.

Med det sigte at skabe større tryghed over et bredt felt har TrygFonden udvalgt 11 samfundsproblemer inden for sikkerhed, sundhed og trivsel, hvor fonden med sine uddelinger vil bidrage til at gøre en meningsfuld og målbar forskel.

Med særlig fokus på Nordvestjylland yder Færchfonden støtte til initiativ, foretagsomhed og opfindsomhed fortrinsvis af erhvervsmæssig karakter, ligesom den kan støtte videnskabelige, kulturelle, sociale og fritidsformål.

Med særlig fokus på Nordvestjylland yder Færchfonden støtte til initiativ, foretagsomhed og opfindsomhed fortrinsvis af erhvervsmæssig karakter, ligesom den kan støtte videnskabelige, kulturelle, sociale og fritidsformål.

Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning (RAH) er et regionalt, andelsorganiseret energiselskab, der leverer strøm til ca. 35.000 kunder i Vestjylland. Med hjemsted i Ringkøbing har RAH i samarbejde med andre regionale energiselskaber aktiviteter inden for en række tilgrænsende forretningsområder og driver desuden et formidlings- og besøgscenter med fokus på bæredygtig energi.

Beckett-Fonden blev stiftet den 26. juni 1989 ved en donation fra kunstmaler Paul Beckett og hans ægtefælle Birte Beckett. Fonden er en almenvelgørende, ikke-erhvervsdrivende fond og yder økonomisk støtte til kunst og kultur, lægevidenskab og naturbeskyttelse.

Beckett-Fonden blev stiftet den 26. juni 1989 ved en donation fra kunstmaler Paul Beckett og hans ægtefælle Birte Beckett. Fonden er en almenvelgørende, ikke-erhvervsdrivende fond og yder økonomisk støtte til kunst og kultur, lægevidenskab og naturbeskyttelse.

ErhvervsVækst Ringkøbing er et lokalt initiativ etableret i 2012 med det formål at bakke op om en positiv erhvervsudvikling i byen og området baseret på tillid til et stort, uforløst potentiale i byen. Foreningen nyder stor lokal opbakning og havde i 2019 42 medlemmer blandt de lokale erhvervsvirksomheder.

Hedeselskabet er en medlemsorganiseret, erhvervsdrivende fond med mere end 150 år på bagen. Hedeselskabet ejer og driver i dag en række virksomheder, der udvikler og realiserer løsninger til klimatilpasning, miljø, energi og naturpleje. Overskuddet fra fondens kommercielle aktiviteter uddeles på almennyttigt grundlag til innovation og udvikling inden for natur, miljø og energi.

Hedeselskabet er en medlemsorganiseret, erhvervsdrivende fond med mere end 150 år på bagen. Hedeselskabet ejer og driver i dag en række virksomheder, der udvikler og realiserer løsninger til klimatilpasning, miljø, energi og naturpleje. Overskuddet fra fondens kommercielle aktiviteter uddeles på almennyttigt grundlag til innovation og udvikling inden for natur, miljø og energi.

Fonden uddeler midler til et meget bredt felt af almennyttige formål, herunder børn og unges uddannelse samt foranstaltninger, der kan bidrage til højnelse af den almene oplysning i Danmark blandt andet ved udbredelsen af kendskabet til forskningsresultater med videre.

VELUX FONDEN er en almennyttig fond stiftet i 1981 af stifteren af VELUX koncernen, Villum Kann Rasmussen. Fonden støtter aktive ældre, øjen- og aldringsforskning samt humanvidenskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål for at fremme det danske demokratiske samfund på et oplyst, inkluderende og bæredygtigt grundlag. Fonden uddelte i 2019 i alt 251 mio. kr.

VELUX FONDEN er en almennyttig fond stiftet i 1981 af stifteren af VELUX koncernen, Villum Kann Rasmussen. Fonden støtter aktive ældre, øjen- og aldringsforskning samt humanvidenskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål for at fremme det danske demokratiske samfund på et oplyst, inkluderende og bæredygtigt grundlag. Fonden uddelte i 2019 i alt 251 mio. kr.

Naturkraft-logo

Vestjysk Bank logo

 

       

 

 

 

 

Find vej

Naturparken 10,
6950 Ringkøbing

T: +45 69 16 11 62
M: info@naturkraft.dk

Nyhedsbrev

Vær den første til at få besked om gode tilbud, aktiviteter og andre arrangementer hos Naturkraft.

 

 

 

Link til Facebook Link til Instagram Link til LinkedIn