Ejendomsfonden Naturkraft

På et alment velgørende og almennyttigt grundlag er Fondens formål at anlægge, opføre, vedligeholde og udleje bygninger mv., som gennem en synliggørelse af naturens kræfter kan skabe forståelse for og større bevidsthed om menneskets samspil med naturen, og hvordan vi hver især og sammen kan bidrage til større bæredygtighed, lokalt og globalt.

Fonden støtter primært aktiviteter, der fremmer forståelsen af naturens kræfter og menneskets samspil med naturen for derved at danne grobund for en mere bæredygtig levevis. Derudover støtter fonden almennyttige, kulturelle og uddannelsesmæssige formål i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Fondens bestyrelse

Niels Erik Kjærgaard

Formand, fhv. kommunaldirektør Ringkøbing-Skjern Kommune

Pauline Asingh

Museumsinspektør og afdelingsleder for Moesgaard museum.

Sebastian Schaper

Fhv. direktør Ringkøbing Fjord Turisme

Chris Kroer Jensen

Project Manager WestWind24, ejer Manifestus, tidligere turistdirektør i Aarhus samt prof. bestyrelsesmedlem.

Henrik Rasmussen

Fhv. direktør for Roskilde Gruppen/Roskilde Festival