Fonden Naturkraft

På et almennyttigt grundlag er Fondens overordnede formål at synliggøre naturens kræfter og menneskets samspil med naturen for derved at danne grobund for en mere bæredygtig levevis, lokalt og globalt.

Fonden vil:

  • øge viden, indsigt i og forståelse for bæredygtighed (miljømæssigt, kulturelt og socialt) med særligt fokus på børn og unge
  • understøtte og gennemføre forskning, der sigter på udviklingen af et mere bæredygtigt samfund – bl.a. inden for adfærdsfornyelse
  • udvikle innovative formidlings- og undervisningskoncepter ved brug af alle tilgængelige virkemidler – pædagogiske, fysiske som digitale – som katalysatorer for en bæredygtig samfundsudvikling
  • skabe værdi for befolkningen ved at formidle den bæredygtige viden bredt i samfundet og løbende understøtte nødvendige forandringsprocesser og handlinger

Overstående realiseres gennem:

  • en fysisk og virtuel videnspædagogisk formidlingsplatform
  • partnerskaber med staten, regionen, kommunen og organisationer, institutioner og virksomheder, lokalt og internationalt
  • at yde rådgivning og bistand inden for undervisning og formidling af sammenhængen mellem naturens kræfter, menneskelig adfærd og bæredygtighed

Fondens bestyrelse

Henrik Rasmussen

Formand, fhv. direktør for Roskilde Gruppen/Roskilde Festivalen, bestyrelsesformand/medlem i en række fonde/organisationer og virksomheder.

Hans Østergaard

Næstformand, Borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kurt Nielsen

Pro-dekan Aarhus Universitet, Science and Technology. Bestyrelsesmedlem i Kattegatcentret Grenaa og Aqua Silkeborg

Christian Have

Kreativ direktør, Have Kommunikation.

Sara Line Bohn

Adm. direktør BARK