Læs mere

Som formand for Forbrugerrådet Tænk vil Anja Philip på Krydsfelt være med til at debattere animalsk produktion i forhold til klimaet. Som det er i dag, bruger vi nemlig over 70 procent af afgrøderne fra markerne til dyrefoder, og meget tyder på, at det område kan gøres mere bæredygtigt. Anja Philip har en alsidig baggrund; Hun er cand.scient. i cellebiologi, hun har bred ledelseserfaring, og hun har i mange år arbejdet som journalist i DR.

Astrid La Cour

Læs mere

Astrid la Cour er direktør for Frederiksberg Museerne, som er en samling af fem forskellige huse, der rummer kulturtilbud inden for både billedkunst, litteratur, musik og scenekunst. På Krydsfelt vil hun være med til at diskutere mødet mellem kunst, natur og viden. Derudover bidrager Astrid la Cour med sit indgående kendskab til billedkunst, når det skal debatteres, hvilken rolle netop billedkunsten kan spille i kampen for at nå FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Balder Johansen

Læs mere

Bæredygtig entreprenør, kulturel iværksætter og samfundsdebattør. Balder Johansen har mange interessante titler, når det handler om bæredygtigt kvalitetsbyggeri – som desuden er noget, han har mere end 30 års erfaring med. Til daglig er han leder i byggefirmaet LOGIK & CO., som er en fondsejet og kollektivt drevet virksomhed med fokus på især bæredygtighed og social ansvarlighed. Balder Johansen deltager, når Krydsfelt for en stund skal handle om netop byggeri og bæredygtighed. 

Læs mere

I 2010 opstod egnsteatret Black Box Theatre, som fik hjemsted i Musikteatret Holstebro. Tre år senere fik institutionen sit eget professionelle dansekompagni; Black Box Dance Company. De har sidenhen skiftet navn til Holstebro Dansekompagni. Kompagniet består i øjeblikket af seks – nøje udvalgte – professionelle dansere fra hele Europa. På Krydsfelt vil de fortolke fællesskab gennem dans.

Læs mere

Brian MacKenzie er professor ved DTU Aqua i sektionen for oceaner og Arktis. Han har en lang karriere inden for forskning i fiskeri, og i dag relaterer hans arbejde sig især til konsekvenser af klimaforandringer. Brian MacKenzie vil bidrage med faktuel viden om, hvordan klodens forandringer påvirker livet i havet, når han som deltager på Krydsfelt vil diskutere klima i forhold til Vesterhavet.

Læs mere

Brian Mikkelsen er administrerende direktør i erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv. Han er tidligere medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti og desuden både tidligere kultur-, justits-, økonomi- og erhvervsminister. På Krydsfelt vil Brian Mikkelsen blandt andet have en central rolle i et programpunkt, som handler om krydsfeltet mellem kunst, natur og viden set med erhvervslivets briller.

Læs mere

Med fødderne plantet i vestjysk muld – eller måske skal vi sige sand – er Carlo Sass Sørensen anerkendt for sin erhvervsforskning i klimatilpasning ved kysterne. Han er specialkonsulent i Kystdirektoratet, og de seneste år har han med sin forskning sat gang i et tværfagligt arbejde på vestkysten, som kan vise sig at blive afgørende for kystbyernes udfordringer med eksempelvis stigende vandstande som følge af klimaforandringerne. Dét vil han bringe til bordet i en Krydsfelt-debat om klimaets påvirkning af Vesterhavet.

Læs mere

Iværksætter og projektleder Christian Dietrichsen arbejder til dagligt i Aarhus på Center for Væredygtighed. Ja, du læste rigtigt – ikke bæredygtighed, men væredygtighed. På Krydsfelt vil han introducere netop dét begreb på en workshop for virksomheder, for Christian Dietrichsen mener, at ’væredygtighed’ har en stor potentiel forandringskraft i forhold til de globale udfordringer, vi som mennesker står overfor.

Læs mere

Skuespiller Christian Gade Bjerrum er medstifter og daglig leder i Bæredygtig Scenekunst NU, som blev etableret i 2020. Her bruger han sin erfaring fra scenekunstbranchen i samspil med sin interesse for grøn omstilling til at arbejde for en mere bæredygtig branche. En bonusinfo om Christian Gade Bjerrum er, at han stillede op til Folketinget for Alternativet i 2019. Han tager del i debatten om scenekunst og bæredygtighed, når Krydsfelt løber af stablen.

Læs mere

Christian Have har en lang karriere indenfor kommunikation i kulturlivet. Fra musik til teater til film og videre til alskens kreative områder – alt imens han tilbage i 1983 stiftede det i dag velsmurte kommunikationsbureau HAVE A/S, som han ejer og leder. Christian Have kan også iføre sig titler som debattør, foredragsholder, forfatter og moderator, og han har samarbejdet med en bred vifte af kulturpersonligheder. Med andre ord; Christian Have er helt rigtig i den rolle som moderator, han vil indtage til mange af Krydsfelt-debatterne.

Læs mere

Til daglig er han journalist på Dagbladet Ringkøbing-Skjern, men en stor del af sin fritid bruger Christian Munk på at holde køkkenhave, passe får, høns og bier og lave alskens hjemmelavede lækkerier. Alt sammen på vejen mod at blive selvforsynende på familiens gård i Kjellerup. Netop interessen for hjemmeavl og livet som (næsten) selvforsynende er omdrejningspunktet for Christian Munks oplæg på Krydsfelt.

Læs mere

Claus Ekman er direktør i Rådet for Grøn Omstilling, som er en uafhængig miljøorganisation. Her arbejder de for at skabe og formidle viden om grønne løsninger og desuden påvirke politikere, virksomheder og borgere til at træffe grønne valg – alt sammen for at fremme en grøn og bæredygtig omstilling af samfundet. Claus Ekman deltager på Krydsfelt i en debat om bæredygtighed i produktion og byggeri.

Læs mere

Med afsæt i sin maritime baggrund har Esben Windfeld Lund engageret sig bredt i bæredygtighedens tegn. Han er blandt andet udvikler og idémager til et projekt, som har afdækket tilstanden og behovene langs kysten ved Djursland – og som mundede ud i etablering af foreningen Bæredygtig Kystkultur. Esben Windfeld Lund er desuden tilknyttet Grobund i Ebeltoft, som med egne ord er et gældfrit og affaldsfrit leve- og iværksætterfællesskab. På Krydsfelt vil han bidrage med masser af erfaring og indsigt fra virkeligheden, når Vesterhavet sættes under lup.

Læs mere

Som ingeniør, professor, forsker og til dagligt leder af centeret SDU Life Cycle Engineering, er Henrik Wenzel ekspert i affaldshåndtering. Han har gennem flere år arbejdet med udvikling af det danske affaldssystem, og med sin viden og erfaring vil han på Krydsfelt være med til at debattere den danske energisektor.

Læs mere

Inger Anneberg er journalist, antropolog og forsker med en særlig stor viden om husdyr og dyrevelfærd i landbruget. Hun er optaget af samspillet mellem landmænd, myndigheder og dyr, når det kommer til velfærden hos dyrene. Inger Anneberg vil i samspil med unge fra Tænketanke Frej snakke om husdyr – for hvorfor er vi så glade for hunde og katte, mens vi ser anderledes på køer og grise?

Astrid La Cour

Læs mere

Ingrid Kristensen har beskæftiget sig med dans hele sit liv, både som elev, udøvende, underviser og selvstændig – og både i Danmark og udlandet. I dag er hun danseudvikler og underviser på Oure Højskoles forberedende danseuddannelse og arbejder derfor hver dag med at indføre unge i, hvordan dansen og kroppen kan være historiefortæller. Dét og meget andet vil hun bringe til bordet, når vi på Krydsfelt skal udforske, hvordan dans og natur kan spille sammen.

Astrid La Cour

Læs mere

Jacob Teglgaard er uddannet skuespiller og har i flere år arbejdet med bæredygtighed og klima i sit virke. Han er medstifter og daglig leder i virksomheden Bæredygtig Scenekunst NU, og her er den ambitiøse vision er at gøre den danske scenekunstbranche til den førende bæredygtige kunstbranche i verden. Netop dét emne bliver taget op i en debat på Krydsfelt, hvor blandt andre Jacob Teglgaard vil være med til at kvalificere fremtidens muligheder for bæredygtighed i scenekunsten.

Læs mere

Måske har du set hans programmer ”Gintberg på kanten”, hvor han besøger Danmarks yderområder. Men vidste du, at den 57-årige komiker oprindeligt er uddannet landmand? På Krydsfelt kan du møde Jan Gintberg i Folkeområdet, hvor der er elbil, elcykel og elløbehjul – og måske fortæller han lidt om et ambitiøst projekt, han har været med til at sætte i gang; Et 24-timers løb for elbiler med tilhørende folkefest i Ringkøbing-Skjern Kommune, som kommunen har afsat to millioner kroner til at udvikle.

Læs mere

Kunstner og billedhugger Jens Galschiøts arbejde vækker altid stor opmærksomhed både på den danske og den internationale kunstscene. Han er kendt for at have noget på hjerte, og han er både miljøaktivist, retfærdighedens forkæmper og humanismens fortaler. Jens Galschiøts kunstneriske produktion spænder dog vidt, fra smykker og små fine skulpturer til enorme, politisk betonede skulpturer. På Krydsfelt tager han del i en debat om bæredygtighed og billedkunst.

Læs mere

Jesper Theilgaard er meteorolog, og han ejer og driver til daglig klimaformidling.dk. Jesper Theilgaard har mere end 40 års erfaring med at formidle vejret, og derfor ser han det også som en væsentlig opgave, at han nu formidler viden om klimaforandringerne. Der er nemlig mange myter om klimaet og forskellige opfattelser af, hvad klimaændring og global opvarmning er, oplever han. På Krydsfelt vil Jesper Theilgaard have en værtsrolle, når han faciliterer en række debatter og programpunkter.

Læs mere

Johs. Nørregaard Frandsen er professor emeritus med baggrund i nordisk litteratur, og han startede sin karriere med forskning i rockmusik og ungdomskultur. I marts 2020 gik han på pension fra sit arbejde som leder af H.C. Andersen Centret på Syddansk Universitet. På Krydsfelt vil vi få indblik i blandt andet Johs. Nørregaard Frandsens store viden om den betydningsfulde danske digter, når han blandt kaster lys over den forholdsvis ukendte, men unikke relation mellem digteren H.C. Andersen og videnskabsmanden H.C. Ørsted.

Læs mere

Arkitekt, journalist, teaterdirektør og scenograf – Jon Stephensen har flere titler. Ovenpå en lang karriere indenfor teater sidder han for nuværende i direktørstolen på ungdomsteatret Aveny-T, som ligger på Frederiksberg. Med sin mangeårige erfaring fra scenekunstens verden skal Jon Stephensen bidrage til en debat om, hvilke forudsætninger netop hans branche har for at formidle bæredygtighed.

Læs mere

Landmand Jonas Würtz Midtgård er medejer af landbrugsvirksomheden Go Gris I/S, som har 1000 søer, der producerer smågrise til slagtesvin-produktion. Go Gris I/S dyrker selv foderkorn og har egen foderfabrik, og virksomheden er desuden besøgslandbrug gennem Landbrug og Fødevarer. Jonas Würtz Midtgård deltager på Krydsfelt i debatten om bæredygtighed i forhold til animalsk produktion.

Læs mere

Hun er den ene del af duoen bag Alopex Media, som brænder for naturformidling. Kamilla Husted er journalist og arbejder med formidling af naturen ud fra den tanke, at hvis man først får et forhold til naturen, har man også lyst til at passe på den. På Krydsfelt byder hun sammen med sin kollega indenfor til en debat, der vil stille spørgsmålet: Har vi fjernet os fra naturen?

Læs mere

Hendes navn afslører hendes amerikanske oprindelse, men Katherine Richardson bor i Danmark og er professor i biologisk oceanografi på Københavns Universitet. Sammen med et international forskerteam har hun arbejdet med at identificere “Planetary Boundaries”. Det handler om at måle klodens status på forskellige parametre, som menneskeheden er afhængig af – for eksempel klimaforandringer og biodiversitet. På Krydsfelt vil Katherine Richardson bidrage til en faktuel status på klimaet.

Læs mere

Med titlen som CSR Vice President i Arla er Kristian Eriknauer ansvarlig for virksomhedens arbejde med bæredygtighed – både socialt, men også miljømæssigt. De seneste år har Arla taget flere skridt mod en bæredygtig udvikling, blandt andet omfattende investeringer i biogas og en omlægning af mælkekartoner til mere bæredygtige materialer. På Krydsfelt deltager Kristian Eriknauer i en debat om politik, klima og bæredygtighed.

Læs mere

Lars Aaen arbejder hos den svenske kaffe-grossist og -risteri Löfbergs, hvor Peter Larsen Kaffe er datterselskab. Med en jobtitel som Chief Innovation and Circular Transformation Officer arbejder Lars Aaen med noget, som han er meget optaget af – nemlig cirkulær omstilling og cirkulær økonomi. Han har blandt andet fokus på et initiativ om at eliminere alt spild i forbindelse med dyrkning, forarbejdning og forbrug af kaffe – og det gør ham til en interessant debattør, når det skal handle om bæredygtig produktion på Krydsfelt.

Læs mere

Siden 2009 har Lars Aagaard været administrerende direktør for Dansk Energi, og af både medier og tidligere kollegaer får han æren for at have gjort brancheorganisationen til en vigtig spiller i Danmarks klima- og energipolitik. På Krydsfelt vil han bidrage til diskussionen om, hvordan vi som samfund håndterer behovet for mere energi – og hvordan det også kan være bæredygtigt.

Læs mere

Sanger og sangskriver Mads Langer er nysgerrig på forholdet mellem musikken og naturen. Er der en særlig mulighed for at ramme naturens stemninger i musikken, og kan den bruges til at formidle klimaudfordringerne? Det er nogle af de spørgsmål, som Mads Langer vil være med til at undersøge på Krydsfelt, hvor han også vil stå i spidsen for fællessang og desuden være en del af ”Mads Langer og klimapolet”, hvor dilemmaer om klimaet bliver taget op til diskussion.

Læs mere

Maria Kjærgaard er bæredygtighedsudvikler hos Naturkraft – og en ægte bæredygtighedsnørd. Det gennemsyrer alt, hvad hun arbejder og beskæftiger sig med på både hverdags- og strategisk niveau. I Naturkraft arbejder hun blandt andet med den overordnede bæredygtighedsstrategi og at indarbejde FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. På Krydsfelt er Maria Kjærgaard med som en del af ’klimapolet’, når der skal udforskes dilemmaer, som er relateret til klimaet.

Læs mere

Som kunstnerisk leder af Holstebro Dansekompagni er Marie Brolin-Tani det helt rigtige sted, når man som hende har en passion for at arbejde med unge professionelle dansere i begyndelsen af deres karriere. Hun er oprindeligt fra Sverige og er uddannet ved Balettakademien i Stockholm, men har arbejdet med dans i Danmark i mange år. Marie Brolin-Tani medvirker i en snak og performance om dans, bevægelse og naturens kræfter.

Læs mere

Marie Trydeman Knudsen er medlem af Klimarådet, som er et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver om, hvordan omstillingen til et klimaneutralt samfund kan ske på en omkostningseffektiv måde. Til daglig er hun seniorforsker i bæredygtighed – mere præcist indenfor landbrugs- og fødevaresystemer. På Krydsfelt vil Marie Trydeman Knudsen bidrage med sin erfaring både som forsker og rådgiver, når det skal handle om fødevarers klimaaftryk og miljøpåvirkning.

Læs mere

Mark Payne er seniorforsker ved DTU Aqua, hvor han overordnet har fokus på at undersøge, hvordan klimaforandringer påvirker livet i havet. Han arbejder med at forsøge at forudsige forandringer i havmiljøet på både kort og lang sigt – blandt andet til fordel for mennesker, der i kraft af deres arbejde er afhængige af havet. På Krydsfelt vil Mark Payne bidrage med sin viden i en debat om klima i forhold til Vesterhavet.

Læs mere

Michael Nørager har i mange år arbejdet med innovation, forandringsledelse og praktisk udvikling af mennesker og organisationer. Siden 2000 har han været ansat som lektor ved Institut for Forretningsudvikling og Teknologi på Aarhus Universitet, og sideløbende har han også beskæftiget sig med forskning, foredrag og rådgivning. Michael Nørager har en grundlæggende tro på, at sammen er vi stærkest – og det bliver garanteret ikke kedeligt, når han inviterer virksomheder indenfor til workshop på Krydsfelt.

Læs mere

Efter sin deltagelse i DR’s populære TV-program Bagedysten i 2015 har Micki Cheng været vidt omkring; Kogebogsforfatter, TV-vært og adskillige andre kreative projekter, der som regel indebærer kage eller andre søde, gastronomiske sager. På Krydsfelt vil Micki Cheng være vært på en spændende madjagt for børnefamilier sammen med Naturkrafts formidlerteam.

Læs mere

Mikkel Jezequel arbejder som selvstændig natur- og landskabsfotograf i Alopex Media, som han udgør den ene halvdel af. Han har en oplevelse af, at mange danskere i en travl hverdag er blevet fjerne i forhold til den natur, der omgiver os. I stedet for at formidle gennem skræmmebilleder af natur- og klimakrisen, fokuserer Mikkel Jezequel derfor på at dele de glæder, man kan få i naturen. Den indgangsvinkel tager han med sig i et oplæg på Naturkraft. 

Læs mere

Minik Rosing er en verdenskendt geolog. Han er oprindeligt fra Grønland, og han er især kendt for sit banebrydende arbejde ved Isua, nordøst for Nuuk. Minik Rosing er i dag professor ved Københavns Universitet, og på Krydsfelt skal han blandt andet være med til at debattere, hvordan naturforskning og kunst kan kobles på meningsfuld måde.

Læs mere

Morten Dyrholm er vicedirektør for marketing, kommunikation, bæredygtighed og public affairs i Vestas. Han arbejder blandt andet aktivt med den værdi, det giver Danmark ude i verden, at vi er langt fremme på vindenergi. Han følger især tæt med, når det kommer til de politiske beslutninger, der sætter rammerne for den grønne omstilling – for her er stabilitet afgørende, hvis investorernes tiltro til Danmark skal bevares, mener Morten Dyrholm. Det vil han blandt andet være med til at diskutere på Krydsfelt.

Læs mere

Nikolaj Sorgenfrei Blom er kvantebiolog og seniorforsker på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Han er især optaget af, hvordan man kan bruge videnskab, teknologi og ikke mindst samarbejde til at løse komplekse, globale problemer ude i virkeligheden. Nikolaj Sorgenfrei Blom har sagt ja til at deltage i en debat om, hvad videnskaben kan lære af kunsten – og omvendt.

Læs mere

Peter Enevoldsen er lektor ved Institut for Forretningsudvikling og Teknologi og leder af Centre for Energy Technologies – begge dele på Aarhus Universitet. Han er desuden med i et udviklingsprojekt i Ringkøbing-Skjern Kommune, som handler om at skabe et visuelt, digitalt kort, der viser alle kommunens energistrømme, og som skal bruges til at udvikle nye løsninger og skabe balance mellem produktion og forbrug af vedvarende energi. Netop dét vil Peter Enevoldsen fortælle mere om, når han holder oplæg på Krydsfelt.

Læs mere

Sanger og komponist Pernille Louise Sejlund har en lang musikkarriere bag sig, og når hun gæster Krydsfelt, er det for at give en ’klimakoncert’. I 2014 udgav hun albummet ”Time for Reflection” – et album, der kommenterer og belyser klimaforandringerne. Med dét ville Pernille Louise Sejlund gerne sætte fokus på, at det enkelte menneske også selv kan gøre noget i forhold til klimaforandringerne.

Læs mere

Hvad kan jeg selv gøre for at bremse klimakrisen og redde verden? Det vil journalist og antropolog Rasmus Thirup Beck forsøge at klæde os på til, når han gæster Krydsfelt. Siden 2008 har han dækket klimaområdet intenst, og i dag er han desuden højskolelærer på Vallekilde Højskole. For nylig har han i samarbejde med to andre journalister udgivet en bog med titlen ”Hvis vi vil – den absolut realistiske guide til at bremse klimakrisen, før det er for sent”.

Læs mere

Ungdomsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af en flok frivillige unge, som brænder for at blive involveret og få deres stemme hørt i kommunen. De laver arrangementer for unge og bliver desuden taget med på råd i kommunen. Lørdag på Krydsfelt vil Ungdomsrådet stå for et Genbrugsmarked – og det er helt sikkert noget, man ikke vil gå glip af!

Læs mere

Sarah Lund er projektleder på det stadigt nye Klimatorium i Lemvig. Det er et center, som arbejder for klimaløsninger på tværs af myndigheder, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og borgere. Hun har inden sin opstart på Klimatorium boet 11 år i New Zealand, hvor hun som ansat i Udenrigsministeriet har været med til at vise Danmark som foregangsland indenfor vand og bæredygtige løsninger. Sarah Lund er i sit rette element, når hun deltager i en Krydsfelt-debat om forholdet mellem Vesterhavet og klimaet.

Læs mere


Læs mere

Stefan Rahmstorf er en af Krydsfelts internationale gæster. Han kommer fra Tyskland og er det, man kalder en klimatolog – og desuden meget anerkendt som klimaforsker. Stefan Rahmstorf skal med sin viden forsøge at komme skeptikerne i forkøbet, når han giver en status på klimaet og gør os klogere på det rent klimatiske, som for eksempel temperatur, nedbør og ekstremt vejr. 

Læs mere

Som direktør i Center Danmark er Søren Skov Bording i spidsen for en uafhængig, non-profit virksomhed, der arbejder for at omstille Danmark til 100 procent vedvarende energi. Center Danmarks vision er at gøre dét ved at skabe en stærk digital infrastruktur, som støtter aktørerne i energisektoren til at udvikle datadrevne løsninger. På Krydsfelt deltager Søren Skov Bording i et oplæg om projektet med et digitalt energilaboratorium i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Søren Søndergaard driver et landbrug i Randbøl mellem Vejle og Billund, og siden november har han været formand for Landbrug og Fødevarer. Søren Søndergaard vil tale med om, hvordan landbruget kan omstille sig til de nye behov, der opstår i øjeblikket – både hos forbrugerne og som konsekvens af klimaudfordringerne. 

Læs mere

Søren Taaning er leder af Dansk Talentakademi og Huset For Kunst og Design, som begge er beliggende i Holstebro. Han har i mange år arbejdet som billedkunstner og er med egne ord optaget af, hvordan kunst kan understøtte og berige vores hverdag ved at udfordre vores fantasi og gøre os mere åbne overfor nye udfordringer. Søren Taaning er bredt engageret i kunstens verden, og som garvet debattør vil han være med til at udforske krydsfeltet mellem kunst og natur.

Læs mere

Teatret Svalegangen er beliggende centralt i Aarhus og har tre scener, som årligt bliver besøgt af mere end 20.000 gæster. Teatret mission er at ”sætte tidens tanker og følelser i bevægelse” – at skabe kunst, der debatterer vores samtid, nedbryder barrierer, skaber identitet og styrker den demokratiske sammenhængskraft. På Krydsfelt kan du opleve ’Skraldedamen’ med Teatret Svalegangen; Et levende værk, som forholder sig til menneskets forbrug.

Læs mere

Et velkendt ansigt for de fleste danskere; Skuespiller Thure Lindhardt skal forsøge at være sin branches stemme i bæredygtighed, når vi på Krydsfelt lader natur og kultur spille på samme hold. For hvordan kan man som udøvende kunstner bidrage aktivt til at skabe empowerment i befolkningen, når det kommer til naturens krise og klimaforandringerne? Dét og meget andet vil Thure Lindhardt være med til at udforske, når han deltager i Krydsfelt.

Læs mere

Engelske Tim Lenton er professor i klimaforandringer og Earth System Science, og han forsker blandt andet i ‘tipping points’. Kort fortalt handler det om, hvis klimaforandringerne bliver skyld i, at bestemte systemer på kloden ændrer sig så meget, at det ikke kan gøres om. Et ‘point of no return’, bliver det ofte kaldt i medierne. Er klodens regnskove for eksempel i fare? Og skal vi frygte, at indlandsisen på Grønland smelter? Tim Lenton giver svar og nuancerer begrebet.

Læs mere

Under Tina Tarpgaards kunstneriske ledelse skaber performancegruppen Recoil i København med deres egne ord ’koreografiske værker, der inkluderer alle elementer, der er til stede på scenen’. De har blandt andet beskæftiget sig med samspillet mellem mennesker og andre arter. Med sin erfaring fra dansens verden vil Tina Tarpgaard deltage i en debat om krydsfeltet mellem dans og natur, og performancegruppen Recoil vil desuden opføre forestillingen HØST, der bliver beskrevet som en usædvanlig danseforestilling om relationen mellem mennesker og muld.

Læs mere

Torben Liborius er underdirektør i arbejdsgiver- og erhvervsorganisationen DI Dansk Byggeri. Organisationen er en fusion af det tidligere Dansk Industri og Dansk Byggeri, som blev en realitet i juni 2020. Bæredygtighed er blevet et nøgleord indenfor produktion og byggeri, og med sin brede erfaring vil Torben Liborius nuancere en Krydsfelt-debat om lige præcis det område.

Læs mere

Tue Greenfort er kunstner og har siden 2003 boet i Berlin og arbejdet i både Danmark og Tyskland. Han er fascineret af naturen og ikke mindst menneskets sameksistens med denne, og dét har længe været et omdrejningspunkt i hans kunstneriske arbejde. Senest kunne man opleve en soloudstilling af Tue Greenfort hos Kunstforeningen Gl. Strand i København, og han har udstillet adskillige steder både i Danmark og internationalt. På Krydsfelt vil Tue Greenfort bidrage til at nuancere en debat om billedkunst og bæredygtighed.

Læs mere

Det var fire unge kvinder, der etablerede Tænketanken Frej – med afsæt i en studenterforening for fødevarepolitiske emner. I dag drives Frej drives af unge, som brænder for bæredygtighed i fødevarebranchen, og de engagerer med egne ord den unge ’generation bæredygtighed’. På Krydsfelt vil tænketanken – som arbejder hen mod at blive en ’handletank’ – være vært for en debat om fødevarer og landbrug. 

Program

TORSDAG 27. MAJ

Åbningsdag

Krydsfelt åbner med politik, erhverv og forskning krydret med fælles musik- og danseoplevelser. Jesper Theilgaard tager temperaturen på klimaet. Mads Langer og Thure Lindhardt tager dine hverdagsdilemmaer op i Klimapolet. Om aftenen blænder Holstebro Dansekompagni op med danseforestilling og Mads Langer synger for, når vi synger solen ned.  

FREDAG 28. MAJ

Fødevarer og landbrug

Denne dag sætter Krydsfelt fokus på maden, og hvor den kommer fra. Jesper Theilgaard sætter landbruget og forbrugerne sammen for at debattere fremtidens klimarigtige fødevareproduktion.

Fredagen står også i børnenes tegn, hvor de kan komme på Madjagt med Micki Cheng og Naturkrafts formidlerteam. 

LØRDAG 29. MAJ

Produktion og forbrug

Lørdag er produktion og forbrug af produkter temaet for krydsfeltet. Jan Gintberg tager os tæt på elbilerne i Folkeområdet, hvor du også selv kan prøve eldrevne køretøjer. Den lokalt fødte Tina Tarpgaard danser os ind mellem bevægelse og naturens kræfter. Dagens sluttes af med Pernille Louise Sejlund og Jesper Theilgaards fælles klimakoncert.  

SØNDAG 30. MAJ

Kyst og fiskeri

Vesterhavet sætter rammen for søndagen og vi sætter kyst og fiskeri under lup. Klimatorium og Kattegatcentret kommer og formidler om sammenhængen mellem klimaet og havet. Denne dag er samtidig Krydsfelts sidste dag, hvor Jesper Theilgaard og Christian Have samler op på indtrykkene fra de fire dage.

Naturkraft-logo

Vestjysk Bank logo

 

 

 

 

Find vej

Naturparken 10,
6950 Ringkøbing

T: +45 69 16 11 62
M: info@naturkraft.dk

Nyhedsbrev

 

 

GDPR og privatlivspolitik for Naturkraft

Hos Naturkraft respekterer og prioriterer vi din ret til privatliv med udgangspunkt i den europæiske Generel Data Protection Regulation (GDPR).
Med udgangspunkt i GDPR regulativet vil vi gerne fortælle om hvordan vi indsamler og opbevarer dine personlige data.

 

Link til Facebook Link til Instagram Link til LinkedIn