Naturkraft modtager ny stor fondsbevilling til ”Revlehullet”

TrygFonden har i ugens løb givet tilsagn om et bidrag på 2,5 mio. kr. til at realisere en af de mere spektakulære oplevelser, som venter Naturkrafts gæster ved åbningen i 2020. Det drejer sig om at opleve og formidle de såkaldte revlehuller, der især kendes fra den jyske vestkyst. Revlehullerne, også kendt som hestehuller, er et fascinerende eksempel på naturens mange forskellige slags kræfter, som er kernen i Naturkrafts oplevelses- og læringsunivers. I yderste konsekvens udgør revlehullerne en dokumenteret og livsfarlig risiko, hvis man som badegæst ikke kender fænomenet.

Bevillingen fra TrygFonden skal dække hovedparten af udgifterne til at etablere to installationer i Naturkraftparken. Den ene oplevelse, ”Revlehullet”, består af et stort vandbassin med bølgemaskine og pumpesystemer, der giver Naturkrafts gæster en kropslig og sanselig oplevelse af at være påvirket af strømme i vand. Den anden oplevelse, ”Pump en revle”, bidrager til at forstå dannelsen af revlehullerne og giver gæsterne mulighed for at lege og eksperimentere med selv at skabe revlehuller og at fornemme de dynamikker, der er i spil ude i brændingen.

Administrerende direktør i Naturkraft Peter Sand, udtaler på baggrund af bevillingen fra TrygFonden, der kommer mindre end to uger efter en ligeledes stor bevilling til Naturkraft fra VILLUM FONDEN:  ”Vores vision forpligter os til især at formidle om lokale naturfænomener som fx revlehullet ud fra evnen til at forundre og fascinere, men samtidigt ud fra den risiko, de udgør, hvis man ikke omgås dem med respekt. Havet – og vand i det hele taget – er både nødvendigt, livs- og glædesgivende, men vand dræber desværre også. Vi vil bestræbe os på, at den oplevelse og formidling, TrygFonden hermed muliggør for os, finder den rette balance mellem fascination, respekt og læring – forhåbentligt med den effekt, at vi også kan bidrage til at reducere drukneulykker blandt vores badegæster ude ved Vesterhavet og dermed understøtte TrygFondens vigtige indsats på denne front.”

TrygFondens lokale repræsentant i Ringkøbing- Skjern Kommune Jørn E. E. Nielsen udtaler: ”Jeg er utrolig glad for at TrygFonden med denne donation og støtte til Naturkraft, kan være med til at sætte fokus på revlehuller, som vi jo desværre kender alt for godt her på Vestkysten, fra den fare de udgør for badende. Donationen støtter et rigtig godt formidlingsprojekt, som ligger i direkte forlængelse af TrygFondens indsatsområde “Respekt for vand”. Et indsatsområde, som vi her i området især kender fra de kystlivreddere, der om sommeren er til stede på stranden i Søndervig og Hvide Sande Sydstrand. Jeg håber, at vi i TrygFonden med denne donation, og den viden, som kan formidles med projektet “Revlehullet” kan være medvirkende til at forebygge drukneulykker både her i området og på landsplan.”

 

Om Naturkraft

  • Under arbejdsbetegnelsen ”KRAFT” er attraktionen over en årrække udviklet med udgangspunkt i et initiativ i Ringkøbing-Skjern Kommune og med støtte fra vækstforum under Region Midtjylland, samt i partnerskab med Aarhus Universitet, Designskolen i Kolding, Arkitektskolen i Aarhus, forskere og attraktionseksperter fra mange forskellige miljøer.
  • Naturkrafts bidragsydere består af: A. P. Møller Fonden, Ringkøbing-Skjern Kommune, Region Midtjylland, Augustinus Fonden, VILLUM FONDEN, Færch Fonden, Vestas, Erhvervsvækst Ringkøbing og TrygFonden.
  • Naturkraft indplaceres på et cirka 50 hektar stort område i den nordlige udkant af Ringkøbing, mellem jernbanen, Vestre Ringvej og Vonå. Parken vil bestå af en stor ringvold med en omkreds på 630 m, med en integreret hovedbygning på ca. 5.500 m2 der vil huse de mange oplevelsesinstallationer.
  • Naturkraft har et anlægsbudget på cirka 250 mio. kr. Anlægsarbejdet blev igangsat i april måned 2018 og forventes afsluttet i 2020, hvor dørene slås op for et forventet årligt besøgstal på over 240.000 besøgende.
  • Vestjysk Bank har med virkning fra november 2017 indgået et aktivt hovedpartnerskab med Naturkraft. Vestjysk Bank vil med aftalen understrege, at den er en bevidst og engageret bank, med fokus både på lokale forhold og i et større perspektiv med tanke på bæredygtighed og social ansvarlighed.

 

Læs mere på www.naturkraft.dk

 

Spørgsmål vedrørende projektet

Naturkraft: Administrerende direktør Peter Sand: ps@naturkraft.dk eller 23255430

TrygFonden: Direktør Gurli Martinussen, gm@trygfonden.dk eller 4526 0820