Naturkraft modtager stor fondsbevilling til Livets træ

Mens hovedanlægget til den kommende oplevelsesarena Naturkraft i denne tid hastigt vokser op af marken nord for Ringkøbing, fortsætter arbejdet med at rejse midler, så Naturkraft kan åbne for fuld kraft i 2020. I sidste uge gav denne ambition et markant og yderst velkomment resultat, da administrerende direktør for Naturkraft, Peter Sand, modtog et brev fra VILLUM FONDEN med tilsagn om 7,9 mio. kr.

Bevillingen skal bruges til at projektere og opføre ”Livets Træ”, der bliver den største af tre store formidlingssfærer inde i Naturkrafts 5.500 m2 store hovedbygning. De tre sfærer skal især formidle umiddelbart skjulte sammenhænge i naturens store kredsløb, menneskets vekselvirkning med naturen og Jorden som arena for alt liv, vi kender til.

Peter Sand udtaler på baggrund af bevillingen fra VILLUM FONDEN: ”Vi forventer, at ”Livets Træ” bliver en af de mest markante formidlingsplatforme i Naturkraft samt en enestående lærings-scene for den kommende skoletjeneste. Men ”Livets Træ” skal også fascinere et bredere publikum, der vil få indblik i stofomsætningen i naturen, fotosyntesens og dermed dagslysets og solenergiens hovedrolle i denne forbindelse, samt menneskets vekselvirkning med alle disse processer – på godt og ondt.”

Formand for VILLUM FONDEN, Jens Kann-Rasmussen, begrunder bevillingen: ”Det er fondsbestyrelsens håb, at man med denne bevilling vil medvirke til at udbrede interessen for og nysgerrigheden på at blive klogere på menneskets vekselvirkning med naturen og Jorden, og ikke mindst forstå solen og dagslysets helt afgørende betydning for fotosyntesen som afsæt for alt liv, i sfæren illustreret ved træet som symbol på liv og bæredygtig vækst. Fonden ser frem til at følge projektet og de erfaringer, det vil bidrage med.”