Tilbageblik på første spadestik

Et år er gået siden der blev taget første spadestik på den bare mark ved Vestre Ringvej i Ringkøbing. Naturkraft er solidt plantet i den jysk muld og konturerne af byggeriet begynder at tage form.

Første spadestik blev fejret fra det store udsigtstårn N, hvorfra der blev holdt taler og spejdet ud over den bare mark.

Herunder gengives talen fra forhenværende direktør for, og nu bestyrelsesmedlem i A. P. Møller Fonden Ove Hornby:

 

29. november 2017

 

Første spadestik ( i dette tilfælde første snoreklip, forstår jeg) er jo den officielle igangsættelse af et større anlægsprojekt.

Det er en begivenhed, der er central og afgørende i projektets forløb – det er nu, at planer og ideer går fra tegnebrættet til virkeligheden. Og det er nu, det skal vise sig, om tegninger, beregninger og beskrivelser holder vand.

Der er naturligt nok mange forventninger ved et første spadestik, og i dag, hvor det gælder Naturkraft, har vi store forventninger.

Meget store forventninger!

Selve projektet er da også på mange måder stort tænkt. Etableringsomkostningerne er betragtelige – vi har at gøre med investeringer, som med tiden vil få stor betydning for Ringkøbing-Skjerns erhvervsliv og turisme.

Rent arealmæssigt er projektet også stort – både som bygningsværk og som park med et utal af elementer og aktiviteter.

Vi venter os meget af de mange historier, som Naturkraft skal fortælle. Naturkraft skal med ”legende læring” gøre os klogere på de enestående kvaliteter, som naturen har her længst ude vestpå i Danmark – ved hav, ved fjord, ved mark og ved hede.

Nysgerrigheden skal vækkes – hvordan har naturen formet livet netop her, hvordan har landskabet og faunaen skabt rammerne, hvordan er samspillet, hvor er naturen stærk, hvor er den udsat og skrøbelig …

Store og små, unge som gamle i Ringkøbing-Skjern skal blive klogere på deres egne omgivelser, det skal deres gæster også, og alle skal opnå indsigt i almene principper for, hvordan naturen fungerer som et stort sammenhængende system.

Det projekt, vi står overfor at virkeliggøre, har været under udarbejdelse i årrække – og der er lagt vægt på at forbinde det universelle med det lokale.

Den rene geometriske cirkel danner rammen om et landskab med lokaliteter med hver deres naturelementer, der er gjort tydelige, så deres fortælleværdi træder frem. Cirklen er en urform, der har mange referencer – også til ringborgene – og som her har fået en dynamisk form, der rækker ud mod havet og de fjerne horisonter, så det lokale og det universelle næsten fysisk bindes sammen.

Projektet bliver ikke mindre stort af, at det er vokset frem som et lokalt initiativ, og at der er så bred opbakning til det fra så mange sider, både offentlige og private.

En stedlig entreprenør er fundet, og Naturkraft skal bygges af lokale kræfter, forhåbentlig i et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem bygherre, rådgivere og håndværkere. 

Også i sin tilblivelse støtter Naturkraft lokalsamfundet.

Udviklingen af projektet er ikke afsluttet – og bliver det forhåbentlig heller aldrig. Oplevelserne og læringspointerne skal hele tiden udvikles og aktualiseres i takt med vort bestandigt skiftende natursyn.

Naturkraft skal på den ene side være en forrygende førstegangsoplevelse, men skal også rumme dybder, der gør det til et spændende sted at vende tilbage til – og gerne mange gange.

I A.P. Møller Fonden fandt vi ideen om Naturkraft dristig og stærk – det er, som om den er undfanget, hvor der er højest til himmelen, men så absolut med fødderne solidt plantet på jorden.

Og det er dette grundlægende smukke tankesæt, der gør, at vi i dag ser frem med glad forventning, ikke bare til indvielsen af Naturkraft om føje år, men også til stedets lange liv i bestandig udvikling.

Lad os bekræfte vort håb med et trefoldigt leve for

Naturkraft!

 

 

Ove Hornby, forhenværende direktør for, nu bestyrelsesmedlem i A. P. Møller Fonden

Iver Enevoldsen, forhenværende borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune

Anders Kühnau, regionsrådsformand i Region Midtjylland

Peter Sand, administrerende direktør i Naturkraft