Tre nye medarbejdere til naturkraft

Byggeriet af Naturkraft er i fuld gang, og organisationen bag udvides i takt med fremdriften på byggepladsen. Tre nye medarbejdere kan nu skrive Naturkraft på CV’et.

Maria Kjærgaard er ansat som bæredygtighedsudvikler. Hun skal fokusere på bæredygtigheden i Naturkraft med særligt fokus på implementering af FN’s verdensmål. Det kan eksempelvis handle om affaldssortering, valg af materialer, cirkulær økonomi og mad. Sideløbende passer Maria Kjærgaard sit serviceøkonomi-studie ved Erhvervsakademi Dania i Randers.

Jonas Søltoft Bach, der er ansat som udviklingsmedarbejder, er også studerende. Han læser til civilingeniør – Technology-based Business Development – ved Aarhus Universitet i Herning. I Naturkraft skal han gribe de bolde, der hænger i luften og gøre de mange ideer konkrete. I første omgang gælder det en vindmaskine, der er en af installationerne i Naturkraftparken, og han skal også hjælpe med at finde og implementere de IT-systemer, der skal bruges i organisationen.

Julie Vesterby er ansat som kommunikationsansvarlig. Hun har senest haft sin egen virksomhed, hvor hun har arbejdet som kommunikationskonsulent og projektleder for forskellige virksomheder og organisationer. Hun er også aktiv i flere bestyrelser og er blandt andet formand for Vestjysk Lederforum. I Naturkraft skal hun arbejde med kommunikation på mange forskellige måder – lige fra tekster til installationerne i Naturkraft til markedsføring og PR.

I øvrigt er Naturkrafts medarbejdere flyttet til Rindumgård, hvor de har kontor, mens byggeriet er i gang.

Maria Kjærgaard er ansat som bæredygtighedsudvikler.

Jonas Søltoft Bach er Naturkrafts nye udviklingsmedarbejder.

Julie Vesterby er ansat som kommunikationsansvarlig.