Om Naturkraft

Naturkraft er en almennyttig fond. Ejerskabet fordeler sig mellem to fonde – en ejendomsfond og en driftsfond. Peter Sand er adm. direktør for begge.

Naturkraft startede som en idé i Ringkøbing-Skjern Kommune og er gennem de senere år blevet udviklet i partnerskab med bl.a. Aarhus Universitet, Designskolen Kolding, Arkitektskolen i Aarhus samt forskere og attraktionseksperter fra mange forskellige miljøer. Projektet er indtil videre bl.a. støttet af A.P. Møller Fonden, Realdania, Vestas, Region Midtjylland og Erhvervsvækst Ringkøbing – og har Vestjysk Bank som hovedsamarbejdspartner.

Gennem fascination, leg og viden vil Naturkraft invitere alle besøgende til at udforske naturens kræfter. Vi ønsker at være et levende sted, hvor der opleves og eksperimenteres på tværs, og hvor viden deles til alles fordel. En stærk skoletjeneste vil være en vigtig del af vores formidling, ligesom vi håber at kunne understøtte lokale, bæredygtige initiativer med viden og faciliteter. Naturkraft skal være stedet, hvor nysgerrighed fører til bæredygtige initiativer.

Vækstforum i Region Midtjylland tager initiativ til satsningen ‘Internationale oplevelsesfyrtårne’. Ét af projekterne hedder ‘Stjernen’.

2007
Indledende fase

’Stjernen’ omdøbes i den videre proces til ‘ElementZ’, og der tildeles midler til indledende analyser og konceptudvikling.

2008
Projektudvikling

Innovation Lab udvikler koncept og søger 10 mio. kr. til projektet.

2009
Komitéen dannes

10 mio. kr. bevilliges, og der dannes en komité til etablering af ‘KRAFT’, som projektet nu lyder. Borgmester Iver Enevoldsen er formand, og Peter Sand ansættes som direktør. Ringkøbing-Skjern Kommune og Vestas forpligter sig til at støtte udviklingsprocessen, og Vestas øger undervejs sit bidrag, da projektet er truet af nedlukning.

2010
Partnerskab med vidensinstitutioner

Der indgås partnerskab med Aarhus Universitet og Designskolen Kolding. På kryds og tværs af fagspecialer engageres mere end 200 studerende i projektet.

2011
Præ-koncept udvikles

Redia, som er en del af Aarhus Universitets studiemiljø, udvikler konceptkatalog. I den forbindelse bliver Thøgersen&Stouby, OddFischlein og Baaring Stories en aktiv del af projektets udviklingsaktører.

2012
God modtagelse

Konceptkataloget præsenteres og får godkendelse af bestyrelsen samt Ringkøbing-Skjern Kommunes byråd.

2013

Projektet balancerer på et knivsæg. Fundrasing, fundrasing, fundrasing. Vestas giver bindende tilsagn om yderligere 9 mio. kr. til anlægget.

2014
Lokalt sammenhold

Alle erhvervsforeninger i Ringkøbing-Skjern Kommune går sammen om en fælles erklæring. I en pressemeddelelse opfordrer de byrådet til at holde fast i projektet. ErhvervsVækst Ringkøbing indsamler 500.000 kr. til den videre udvikling, og byrådet giver også økonomisk opbakning.

2015
100 mio. fra A.P. Møller Fonden

I sommeren 2016 kommer det store økonomiske gennembrud: A.P. Møller Fonden giver tilsagn om 100 mio. kr.

Naturkraft

Den endelige projekttitel er nu ‘Naturkraft’.

2016
Første spadestik

29. november 2017 tages det første spadestik. Borgmester Iver Enevolden, bestyrelsesmedlem Ove Hornby og kommende regionsrådsformand Anders Kühnau klipper snoren til det N-formede udsigts- og oplevelsestårn, hvor man kan se visualiseringer af Naturkraft, mens man følger tilblivelsen.

2017
Mens vi venter

Anlæg og byggeri påbegyndes. Der er gang i midlertidige aktiviteter i forbindelse med byggeriet.

2018
Naturkraft åbner

I juni 2020 åbner Naturkraft – Danmarks nye oplevelsesarena, hvor man kan udforske naturens kræfter.

2020
Vision

Udforsk naturens kræfter på Vestkysten – og bliv inspireret!

Bidragsydere

A.P. Møller Fonden
Ringkøbing-Skjern Kommune
TrygFonden
Villum Fonden
Augustinus Fonden
Færch Fonden
Vestas
Erhvervsvækst Ringkøbing
Region Midtjylland
Beckett-Fonden

Hovedpartner:
Vestjysk Bank

Vestjysk bank er hovedsamarbejdspartner og støtter op om naturkraft.

Samarbejdspartnere

Naturkraft har fra sin start været tænkt som et stort og mangesidet samarbejdsprojekt, hvor udviklingsarbejdet bygger på inddragelse af forskellige ressourcer, fagligheder og udgangspunkter. Ønsket er at skabe et tværfagligt udgangspunkt.

Vi samarbejder lokalt, regionalt som nationalt, og projektets Knowledge Board repræsenterer på mange måder projektets tilgang til samarbejde og tværfaglighed ved at være sammensat af en række personer, der repræsenterer deres faglighed på højeste internationale niveau inden for – læring, positiv psykologi, pædagogik, æstetik og bæredygtighed.

På det formelle plan har projektet konkrete aftaler med bl.a. Region Midtjylland, Ringkøbing-Skjern Kommune, Aarhus Universitet samt Designskolen i Kolding.

Projektet er desuden understøttet af erhvervsmæssige interesser i form af Vestas, Vestjysk Bank, RAH A/S, Ringkøbing Fjord Turisme, Scalgo m.fl.

De skaber naturkraft

Peter Sand

Administrerende direktør
ps@naturkraft.dk
23285430

Jørgen Lund Møller

Formidlings- og oplevelseschef
jlm@naturkraft.dk
21487646

Mette Hindkjær

Udviklingsansvarlig
mh@naturkraft.dk
22883272

Jan Have

Playmaker
jh@naturkraft.dk 
21720559

Fredrikke Dahl

Oplevelsesudvikler
fd@naturkraft.dk
26355222

Karsten Håkonsen

Grafiker
krh@naturkraft.dk
29873813

Maria Kjærgaard

Bæredygtighedsudvikler
mk@naturkraft.dk
30263209

Jonas Søltoft Bach

Udviklingsmedarbejder
jsb@naturkraft.dk

Julie Vesterby

Kommunikationsansvarlig
jv@naturkraft.dk
22230314

Lukas Wolff

Praktikant
lw@naturkraft.dk

Susanne Hermansen

Organisationsudvikler
sh@naturkraft.dk
61337624

Bjørn Ellermand

Visuel formidler
be@naturkraft.dk
27629046

Inge Marie Vestergaard

Koordinator for de frivillige
imv@naturkraft.dk

Vil du med på holdet?

Vi er meget glade for den store interesse, der er for at komme med på det hold, der skal forme Naturkraft, og måske læser du dette, fordi du også gerne vil med. Vi vil derfor løbende her på hjemmesiden orientere om vores arbejde med at rekruttere og ansætte.

Når vi åbner i juni 2020, regner vi med at skulle være 20-25 faste medarbejdere og omkring 100 sæsonmedarbejdere, der sammen med vores frivillige skal gøre det til den bedste oplevelse at være gæst i Naturkraft.

Lige nu er vi i gang med at kortlægge, hvilke funktioner og opgaver der skal løses – både frem mod åbning og når parken kører for fuld kraft. Når den kortlægning er færdig, går vi i gang med at rekruttere. Og vi glæder os til at mikse det helt rigtige hold.

Vi får allerede nu ansøgninger fra folk, der gerne vil være en del af Naturkraft, og vi er selvfølgelig rigtig glade for, at andre har set, at vi har gang i noget fedt. Vi regner med tidligst fra begyndelsen af 2020 at udvide staben yderligere. Til den tid vil du her på hjemmesiden kunne læse meget mere om, hvad der skal til for at blive en del af Naturkraft-holdet, og hvordan du sender din ansøgning.

Særlige rådgivere

Ulla Hjøllund Linderoth

Naturfagsdidaktiker og praktiker

 

Kjeld Juel Petersen

Chefrådgiver
kjp@naturkraft.dk
29471613

Martin Rauff

Baaring Stories ApS

Jesper Theilgaard

Ambassadør for Naturkraft

<script id="mcjs">!function(c,h,i,m,p){m=c.createElement(h),p=c.getElementsByTagName(h)[0],m.async=1,m.src=i,p.parentNode.insertBefore(m,p)}(document,"script","https://chimpstatic.com/mcjs-connected/js/users/3f0024b2df69413e7878222dd/79c95d198f074ed8772036b76.js");</script>