partnerskaber

FNs verdensmål nummer 17 handler om ”Partnerskaber for handling”. Naturkraft ser partnerskaber som et afgørende afsæt for at udbrede sin formålsside i meningsfulde relationer. Sammen med vores partnere gør vi verdensmål til hverdagsmål.

Den 3-dobbelte bundlinje

Via partnerskaber ønsker Naturkraft at arbejde målrettet og professionelt med den tredobbelte bundlinje; Økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.

Det er derfor en naturlig præmis for ethvert partnerskab, at det skaber en direkte eller en afledt værdi for alle involverede parter

Værdiskabelse for partnere

Naturkraft bliver en unik lærings- og udviklingsplatform for bæredygtig udvikling. I Naturkraft-organisationen bygger vi en enestående viden og ekspertise, der kan give værdi for både små og store virksomheder.

Naturkraft bliver et helt særligt mødested – et mødested for fællesskab, samvær og gode oplevelser, hvor man bliver en smule klogere.

Her bliver fine ord omdannet til konkrete og synlige handlinger, der nemt kan føres videre af gæsterne, når de kommer hjem

Vil du høre mere om partnerskaber?

Et partnerskab skal udvikles og dyrkes. Hvis du har lyst til at høre mere om, hvad Naturkraft tænker om meningsfulde partnerskaber, så tag fat i Peter Sand.